Провери своя код

01 август 2006

Кока Кола имат игра. Под капачките на бутилки с Фанта има номера. Клиетните, които са пили Фанта, могат да проверят дали тези номера им носят някаква печалба от играта на Кока Кола като идат на сайта на Кока Кола. На етикета на всяка бутилка е написан адресът на сайта…

Увод в ползваемостта

14 март 2006

В статията си Джейкъб Нийлсен дава отговор на няколко въпроса за ползваемостта: Какво? Защо? Как? Къде? и Кога?

Само достъпност не стига

08 февруари 2006

Сляпото прилагане на правилата за достъпност не помага на хората с увреждания. За да помогнем на тези хора да се справят с важните си задачи, когато проектираме и разработваме за тях трябва да приемем гледната точка на ползваемостта.

Проектиране на емоционалност: хора и неща

02 февруари 2006

Емоционалното въздействие на продуктите се проявява на три различни нива: вътрешно, поведенческо и разсъдъчно. Дизайнерите трябва да се съобразяват с тях когато проектират продуктите си да предизвикват емоционален отклик у потребителите.

Орбифон 01001 – ползваемостта е печеливша инвестиция

04 ноември 2005

Орбифон 01001 – е телефонна услуга на Орбител – чрез която абонати на БТК водят междуселищни и международни разговори през мрежата на Орбител. След тестване с потребители и прилагане на препоръките за повишаване на ползваемостта значително се подобри ефективността на сайта и удовлетвореността на потребителите от него. Увеличихме с 50% регистрирациите. Вложението в ползваемост, значително увеличава ефективността на цялата инвестиция в сайта. Освен това пести от поддръжка и реклама.

Какво липсва на българските сайтове, за да бъдат по-ефективни

08 септември 2005

Успеваемостта на потребителите в българските сайтове е около 50 на 100 – доста по-ниска от тази в сайтовете по света. Чрез тестване за ползваемост се откриват потребителски проблеми, чието отстраняване значително подобрява успеваемостта – основната мярка за ползваемост.

Тествайте с потребители!
Ако сте дизайнер или разработчик на сайтове, не се страхувайте, че някой ще критикува работата ви.

Ползваемост на български банкови сайтове

17 март 2005

Доклад от сравнително тестване с потребители

В края на 2004 г. Лукрат проведе сравнително тестване на 12 български банкови сайта.

Докладът обобщава резултатите от изследването, тълкува причините за тях и предлага възможни начини за избягване или отстраняване на наблюдаваните проблеми – описваме 51 общи и конкретни предложения за подобряване на ползваемостта.

Как да (не) си купим сървър!

10 октомври 2004

… Хюлет Пакард и Майкрософт имат съвместно предложение за сървъри, но очевидно не искат никой да купи сървър…

Избори 2001 – ползваемост на сайтове на политически сили

10 септември 2004

През 2001 г. сайтовете на партиите и коалициите предлагаха огромни страници, които се точат бавно и имаха сложна навигация, затрудняваща намирането на информация.

Малко преди парламентарните избори тествахме с потребители и сравнихме осем сайта на политически сили, участнички в изборите. Искахме да проверим и сравним как младите хора се справят със сайтовете на политическите организации, представени в интернет.

Отвъд ползваемостта

01 юли 2004

Впечатленията ми от семинар, в който участвах през юни 2004 г.:
Човекоцентристките начини на проектиране на софтуер, и сайтове в частност, набират все повече поддръжници.

Целта на събитието е да се покажат подходи в проектирането, които обхващат не само следване на правила за ползваемост и тестване с потребители. Ние не отстъпваме по знания и умения на специалистите в САЩ и Европа. Липсва ни достатъчно практика, но то е, защото пазарът ни изостава като цяло.

Конкурс за изработване на сайт или конкурс за проектиране на сайт?

23 февруари 2004

Преди да обявите конкурс за изработка на сайт, трябва да имате проект за сайт, който включва цялостна концепция, виждане за неговото развитие, модел на навигацията и макет на началната страница. Ако нямате тези неща, вместо конкурс за изработване на сайт обявете конкурс за проектиране на сайт.

Често, когато фирмите решат да си направят нов сайт или да обновят съществуващ, обявяват конкурс. Това е чудесно! Така трябва. Има обаче един проблем – условията за участие.