UX методи

За тестването с потребители

09 януари 2012

Когато подготвяме тестване с потребители на сайт, първото, което искаме от клиентите си е да дефинират потребителите си и да…

Тестването за ползваемост (usability test) – какво, кога и как

14 ноември 2008

Тестването за ползваемост е вид проучване, в което участват потребители. Служи за откриване на проблеми, които потребителите срещат при търсене на информация, при ползване на функционалност или при разбиране на съдържание във вашия сайт или продукт. Подобно е на маркетингово изследване и обикновено се провежда с малко хора.