Да си платим данъците по интернет

24 февруари 2005

Данъци може да се плащат и по интернет.
Процедурата не е от най-простите, но несъмнено бихте се справили по-бързо, отколкото, ако се опитвате да изловите държавните служители на работното им място.