UX aнализ на сайта на ФРГИ, www.frgi.bg

28 март 2018, Коментари: 0, Автор: Ангелина Иванчева
Pубрики и теми: UX анализ

Лукрат набира сайтове за безплатен UX Анализ със заявка на: office@lucrat.net, или като пишете на страницата ни във Facebook.

Безплатен анализ през март получава фондация „Работилница за граждански инициативи“.

 1. Начало в главната навигация

Добра практика е да има иконка или връзка Начало в главната навигация. Оказва се, че тази връзка е много важна за потребителите и те често я ползват, когато се загубят в сайта или искат да се върнат в началото. Все още много от тях не знаят и не ползват логото като връзка към Начална страница.

 

Препоръки:
Запазете добрата практика.

 

2. Цвят на връзки и бутони

В сайта се използват еднакви цветове за връзки, бутони, акценти в текста и съдържание. Това може да заблуди потребителите и дори да ги обърка. Навиците им по отношение на връзките са много силни и те са свикнали, че връзките са с по-активен и различен цвят от това на съдържанието.

Препоръки:
Направите всички връзки с един и същи цвят, например в оранжево и ги подчертавайте. Не използвайте този цвят за останалото съдържание на сайта и за акценти.

 

3. Циклична навигация

При цък, навигационните елементи остават активни. При повторен цък те презареждат текущата страница.

 

 

 

 

 

Това поведение е подвеждащо и често се случва потребителите да се заблудят къде точно се намират в момента и да продължават да презареждат текущата секция.

Препоръки:
Направете нецъкаем избрания вече елемент. Отличете по-категорично избраните текущи навигационни елементи цветово, като ги направите с по-неактивен цвят.

Пример: www.lucrat.net


 

 

 

 

 

 

4. Падащи менюта неудобни за ползване

При преминаване с мишката през главната навигация менюто с под категориите пада. Когато изберем подкатегория, другите подкатегории се скриват. Това поведение е объркващо, защото важната информация и дълбочината на секцията остават скрити.

Падащите менюта са неудобни за ползване, изискват познаване на сайта в дълбочина и сръчност с мишката. Повечето потребители не познават структурата на сайта ви, така както вие.

 

 

 

 

 

Когато сме на вътрешна страница, падащото меню пречи на възприемането на информацията, защото постоянно изскача и се скрива при преминаване с мишката.

 

 

 

 

 

Препоръки:

 • Махнете падащите менюта.
 • Разположете подчинената навигация в хоризонтална лента, непосредствено под главната. При цък на меню от главната навигация оставете отворена лентата с подчинена под нея, за да са видими всички секции за потребителите. Отбележете с по-неактивен цвят текущата, цъкнатата от потребителя секция. Пример от сайта на www.usitcolours.bg

 

 

 5. Разположение на подчинена навигация

В някои секции на сайта, в дясно меню се появява подчинена навигация, а на други не. Това поведение е неконсистентно и объркващо. А също така, това място не е подходящо за разполагане на подчинена навигация.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Секция Новини се появяват и категории, което още повече обърква и не стои добре в сайта.

 

 

 

 

Препоръки:

 • Вижте препоръката за оформяне на подчинената навигация в Падащи менюта неудобни за ползване.
 • Вдигнете категориите в секция новини на мястото на подчинената навигация, за да са по-достъпни.

 6. Съдържание

Изследвания с проследяване на погледа показват, че горната и лява част на екрана са най-гледани от потребителите, както е показано на снимката по-долу.
Ето защо е добре по-важната информация да бъде съсредоточена в лявата част на екрана, като въздействате на потребителите и визуално и с текст.

Повече информация за тези феномени може да научите от статията F-Shaped Pattern For Reading Web Content, Jacob Nielsen. Препоръки: Оптимизирайте съдържанието така, че да бъде достъпно на видимата част на екрана и добре балансирано между картина и текст.

 

 

 

 

Пример:

В България дарителството се насърчава от държавата чрез данъчни облекчения. Законодателят предвижда облекчения както за физическите, така и за юридическите лица, дарители.
Нивата на данъчни облекчения за фирмите дарители, обаче са разделени на три групи, съобразно получателите на даренията. Законът за корпоративното подоходно облагане предвижда 10 % данъчно облекчение за дарения в полза на Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, социално слаби, болници, училища и др. 15 % е данъчното облекчение за дарения, направени на културни институции и подкрепящи българската култура, според Закона за меценатството, ако дарителя предварително се е регистрирал в Министерство на културата като меценат. Последната група данъчни облекчения са в размер на 50 %, ако са направени в полза на  3 Държавни фонда  – Фонд „Център за лечение на деца”, Фонд за репродуктивно здраве и Фонд „Трансплантации”.  Стойностите се изчисляват  като % от печалбата преди облагане.

Физическите лица получават 5 % данъчно облекчение, ако са направили дарение в полза на на Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, социално слаби, болници, училища и др. Даренията, обаче се облагат с ДДС, включително дарителските SMS с 20 % ДДС.

 • Равнявайте съсъдржанието в ляво, доказано е, че за уеб е по-удобно за четене и възприемане.
 • Пишете стегнато и по същество, избягвайте термините на сектора.
 • Запишете на обучение за писане за уеб: Съдържание за уеб – на живо на 15 май.

 7. Зареждайте страниците в същия прозорец

Някои от страниците в сайта се зареждат в отделен таб.
Това е добра практика, когато препращаме в друг сайт или отваряме документ, но не и когато се остава в същия.

Препоръки:

 • Зареждайте секциите в същия прозорец, когато са от текущия сайт.
 • Зареждайте връзките към всички външни сайтове и документи в нов прозорец.

 8. Меню във футера

Добра практика е във футера да бъде повторена разгърната главната навигация.
Тук практиката е друга, показва другите сайтове на ФРГИ. Това не е лошо, но е нетипично и може да бъде предпоставка за грешка.

 

 

 

Препоръки

 • Оставете Секцията нашите сайтове във футера, но покажете и останалата навигация. По-опитните потребители често ползват разгънатата  навигацията във футера за движение из сайта.

Пример от сайта на: www.wwf.bg

 

 

 

 

9.    Акценти на Начална страница

Началната страница е като витрина на даден сайт. Това е мястото, на което потребителите се ориентират за какво е сайта и какво може да се прави на него.
Видимата част на сайта на ФРГИ е заета от огромна картинка за седмицата на дарителските кръгове, известни само на хора и партньори в сектора.

Препоръки

 • Покажете по-важните инициативи на начална страница. Може както е сега с рекламна картинка, но добавете и малко повече контекст.
 • Погрижете се посланието и съдържанието да говори н само на хора от сектора.

 Пример:

Седмица на дарителските кръгове

Над 500 дарители от пет български града събраха близо 120 000 лв. в подкрепа на 28 местни проекта.
Подкрепените проекти ще се реализират през 2018 г. в Сливен, Бургас, Варна, Стара Загора и Габрово.
Най-подкрепени са проектите в сферата на образованието, спорт и здравословен начин на живот, следвани от култура и изкуство и социална работа.

Добър пример за оформяне на шатъл с акценти на Начална страница са www.wwf.bg.

 

 

 

 

 10. Слоган

Слоганът във футера е много хубав и дава яснота за работата на ФРГИ.
Той липсва обаче в главата на сайта.

 

 

 

 

 

Препоръки

 • Добавете слогана и в главата на сайта.

 

 

Всички, които предложиха сайтовете си през месец март могат да ползват допълнителни 50% отстъпка от услугата UX Анализ.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.