Не е очакван формат

6 декември 2007, Коментари: 0, Автор: Димитър Симов
Pубрики и теми: Експертни съвети,

Мой приятел наскоро сподели това съобщение с мен:

Снимка: съобщението гласи „Not expeted format of the file.“
Кутия със съобщение. Not expeted format of the file. OK

Излиза, когато:
Потребителят опитва да отвори файл с помощна програма, която работи с точно определен вид файлове. Грешки са често възможни, защото потребителите ползват два вида свързани помощни файлове. Всеки вид изпълнява собствена функция. Единият описва параметри за програмата-майка, а другият задава възможности за достъп до програмата-майка. Други видове помощни файлове не се ползват. Всеки вид се отваря и ползва през отделна помощна програма. Помощната програма, която издава съобщението, не разбира файловете, предназначени за другата помощна програма и когато потребителите понечат да отворят такъв файл, се появява и въпросното съобщение.

Превод
Не е очаван формат на файла.

Тълкуване на съобщението

  • Заглавие липсва – остава неясно кой издава съобщението.
  • Няма указание какъв файлов формат се очаква.
  • Няма указание какво да направи потребителят.
  • Не се предлага възможност на потребителя да направи нещо. Има два избора: копчето ОК или хиксчето горе в дясно. И двете водят до еднакъв резултат – затваряне на съобщението.
  • Има правописна грешка. Думата expeted е вероятно погрешно изписано expected, което означава очакван.
  • Има граматическа грешка и ненужна тромавост – в английския език не се приема започване на изречение по този начин. Веорятно човекът, написал съобщението е искал да каже „Неочакван формат на файла“, което би трябвало да се изрази като „Unexpected file format“.

Има ли нужда от съобщение?
Двете програми са помощни и обслужват една и съща програма-майка. Би трябвало двете да знаят една за друга. Очевидно не знаят. Или поне програмата, която издава съобщението не знае за другата. Тази грешка е основната причина за проблема със съобщението.

Може да се поеме подход, при който няма нужда от съобщение и е без значение дали програмата е наясно за съществуването на други сродни програми. Когато една програма може да работи с точно определен вид файлове, то тя би трябвало да не позволява на потребителите да избират за отваряне файлове от друг вид. Така се предотвратява възможността да се допусне грешка. Остава проблемът с потребителя, който не е сигурен какво точно да направи с файла, който има.

По-подходящ подход в този случай е да се показва съобщение. Тук е задължително програмата да е наясно със съществуването на другата програма. Съобщението трябва да бъде от рода: „Опитвате да отворите файл от тип А, а текущата програма Б работи само с файлове от тип Б. Как искате да продължите? Да потърсите файл от тип Б или да отворите избрания файл с програма А?“ В този случай, дори потребителят да допусне грешка, му се предлага нужната информация и възможност да продължи безпрепятствено и в крайна сметка да отвори файла.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.